Курс: Об'єктно-орієнтоване програмування JavaScript

Об'єктно-орієнтоване програмування у рамках мови JavaScript. Вивчаємо поняття класів, об'єктів, гетерів та сеттерів, методів та властивостей. Застосовуємо ООП на прикладах DOM у JavaScript. Вивчаємо this, контекст, способи зміни контексту. Курс містить 2 проекти - розробка кошика інтернет магазину (товари, сума, відтворення кошика) та створення віджету gridView, який приймає дані у вигляді об'єкта та малює на сторінці таблицю з фільтрами.

Для курсу необхідно: курс JS 2.0 (або впевнені знання JS)
Кількість відеоуроків: 14
Кількість задач: 49
Проект: Два проекта. Кошик інтернет магазину. Розробляємо методи додавання до кошика, зміни товарів, розрахунку суми, виведення кошика.
Другий проект - розробка віджету gridView, віджет приймає об'єкт і дозволяє малювати на сторінці оформлену таблицю з фільтрами
Обмеження за часом: немає
Перевірка домашніх завдань: так
Підтримка у чаті: так
Вартість: за весь курс
Сертифікація: так, якщо виконано більше ніж 80% задач
Технології, що вивчаються у курсі: HTML, CSS, JavaScript, Class, Object, Prototype, Super, Extends, Get Set, This, Call, Bind,
Придбати курс: Придбати
SPRINT 01
Что такое ООП, мифы и реальность. Киты ООП: инкапсуляция, полиморфизм, наследование
SPRINT 02
Понятие объекта. Свойства и методы. Прототипное программирование. Наследование.
SPRINT 03
Класс, объект, конструктор. свойства и методы. This.
SPRINT 04
Наследование с использованием классов. Super, конструктор.
SPRINT 05
Волшебные методы get, set (геттеры и сеттеры). Понятие о приватных свойствах.
SPRINT 06
Статические свойства и методы.
SPRINT 07
This – значение в классах, объектах, функциях. Стрелочные функции и this. Понятие контекста.
SPRINT 08
Явное указание контекста с использованием call и apply. Метод bind.
SPRINT 09
Создание виджета GridView с использованием ООП (1)
SPRINT 10
Создание виджета GridView с использованием ООП (2)
Матеріали юніту доступні після придбання курсу.
SPRINT 11
Создание виджета GridView с использованием ООП (3)
Матеріали юніту доступні після придбання курсу.
SPRINT 12
Использование ООП во FrontEnd разработке на примере корзины интернет-магазина
SPRINT 13
Использование ООП во FrontEnd разработке на примере корзины интернет-магазина (часть 2)
Матеріали юніту доступні після придбання курсу.
SPRINT 14
Заключение